Latek­si­pin­noi­tet­tu käsine

Hyvä pito
Hyvä kylmän ja kuuman eristävyys
EN388:2003 2142
EN511:2006 02X
Cat II

Osasto:

Kuvaus

Work­sa­fe H50-461
Teli­ne­ra­ken­ta­jien, rau­doit­ta­jien jne. suo­sik­ki­kä­si­ne. Work­sa­fe H50-561:n latek­si­pin­noi­te antaa erit­täin hyvin pitä­vän, luo­tet­ta­van otteen. Sau­ma­ton neu­le­kä­si­ne näkyy erit­täin hyvin, ja sen sisä­puo­li on har­jat­tua akryy­liä, joka erit­tää kyl­myy­del­tä ja kul­jet­taa pois kos­teu­den nopeas­ti ja tehok­kaas­ti. Ilman­vaih­to pin­noit­ta­mat­to­man käden­se­län kaut­ta. Käyt­tö­alu­eet: Kul­je­tus, raken­nus ja maan­siir­to, teli­ne­ra­ken­nus, kyl­mä- ja pakas­te­va­ras­tot sekä rengasliikkeet.

Väri fluo­re­soi­va orans­si, joka paran­taa näkyvyyttä
Kuvioi­tua latek­sia, joka pitää hyvin
Eris­tää kyl­myy­del­tä ja kuumuudelta
Käyt­tö­läm­pö­ti­la maks. ‑20 °C
Saumaton
Neu­lot­tu ranneke
Puolipinnoitettu
Har­jat­tu sisäpuoli

Mate­ri­aa­lit: latek­si, polyes­te­ri, akryyli

EN388:2003 2142
EN511:2006 02X
Cat II

Koot 7–11
Pak­kaus­koot 6/72pr