Kort­ti­ko­te­lo Kask Zenith X‑kypäriin

Tuotetunnus (SKU): WAC00047- Osasto:

Kuvaus

Tun­nis­te­tie­to­tas­ku Kask Zenith X ‑sar­jan työ­ky­pä­riin. Erit­täin kevyt mal­li, jota voi­daan käyt­tää etu- tai taka­puo­lel­la. Mah­dol­lis­taa hen­ki­lö­tie­to­kor­tin, käyn­ti­kor­tin, yri­tys­lo­gon, tai muun infor­maa­tion pitä­mi­sen sel­keäs­ti näky­vil­lä työ­maal­la. Sisään mah­tu­van kor­tin koko enin­tään 95 mm x 58 mm x 2 mm. Ulko­pin­taa voi­daan myös käyt­tää tar­ran liimaamiseen.

Kiin­ni­te­tään toi­mi­tuk­seen sisäl­ty­vil­lä elas­ti­sil­la hih­noil­la otsa­va­lai­sin­kiin­nik­kei­siin, joten opti­moin­ti kypä­rään lii­tet­tä­vien mui­den lisä­va­rus­tei­den (sil­mien­suo­jai­met, kuu­lon­suo­jai­met, valai­si­met jne.) on help­poa ja tar­koi­tuk­se­ton pudot­ta­mis­mah­dol­li­suus on eliminoitu.

Mate­ri­aa­lit: Tas­ku läpi­nä­ky­vä Polye­ty­lee­ni. Elas­ti­nen hina 75 % Polyes­ter, 25 % luon­non­ku­mi. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Lisätiedot

Paino 0,017 kg (kilogramma)