Kort­ti­ko­te­lo Kask Zenith X‑kypärään

Tuotetunnus (SKU): WAC00048- Osasto:

Kuvaus

Tun­nis­te­tie­to­tas­ku Kask Zenith X ‑sar­jan työ­ky­pä­riin. Jäyk­kä mal­li, joka nap­sau­te­taan hel­pos­ti kypä­rän etu­ko­loon. Mah­dol­lis­taa hen­ki­lö­tie­to­kor­tin, käyn­ti­kor­tin, yri­tys­lo­gon, tai muun infor­maa­tion pitä­mi­sen sel­keäs­ti näky­vil­lä työ­maal­la. Suo­jaa kort­tis rois­kel­ta. Sisään mah­tu­van kor­tin koko enin­tään 93 mm x 67 mm x 2 mm. Ulko­pin­taa voi­daan myös käyt­tää tar­ran liimaamiseen.

Opti­moin­ti kypä­rään lii­tet­tä­vien mui­den lisä­va­rus­tei­den (sil­mien­suo­jai­met, kuu­lon­suo­jai­met jne.) on helppoa.

Mate­ri­aa­lit: Tas­ku läpi­nä­ky­vä Poly­kar­bo­naat­ti. Taus­ta mus­ta Poly­ami­di. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Tämä mal­li ei sovel­lu aiem­piin Zenith-sar­jan työkypäriin.

Lisätiedot

Paino 0,025 kg