Kat­to­työ­pak­kaus 20m 1‑koko

Tuotetunnus (SKU): AK-20P1 Osasto:

Kuvaus

Käyt­tö­val­miik­si kasat­tu putoa­mis­suo­jain­pak­kaus tehok­kaa­seen työs­ken­te­lyyn ja putoa­mi­sen ennal­taeh­käi­se­mi­seen. Sovel­tuu kat­to­töi­hin, lumen­pu­dot­ta­mi­seen ym. kor­kean­pai­kan­työs­ken­te­lyyn, mis­sä halu­taan var­mis­taa tur­val­li­set työs­ken­te­ly­olo­suh­teet putoa­mis­vaa­ral­li­sel­la alueella.

Tuot­teet on valit­tu siten että ne ovat mah­dol­li­sim­man help­po­käyt­töi­siä, nopei­ta ja vir­he­käy­tön mah­dol­li­suus on minimoitu:
Val­jaat on help­po pukea kuin tak­ki, ja pika­sol­jel­li­set jal­ka­len­kit sekä pika­sol­jel­li­nen etu­kiin­ni­tys tur­vain­di­kaat­to­reil­la teke­vät käy­tös­tä nope­aa. Putoa­mi­sen pysäyt­tä­vän jär­jes­tel­män kiin­ni­tys­pis­teet rin­nas­sa ja selässä.
Sul­ku­ren­kaat luk­kiu­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti, ja putoa­mi­sen pysäyt­tä­väl­lä Beal Moni­tor köy­si­tar­rai­mel­la varus­te­tun Beal Air-Kit lii­tos­köy­den kans­sa on teho­kas­ta liik­kua. Hal­kai­si­jal­taan 11 mm köy­si on yhteen­so­pi­va lähes kaik­kien mark­ki­noil­la ole­vien nousu- ja las­keu­tu­mis­lait­tei­den kans­sa. Myyn­ti­laa­tik­ko on samal­la putoa­mis­suo­jain­se­tin kul­je­tus- ja säilytyspakkaus.

Sisäl­tää seu­raa­vat varusteet:
1 kpl: CT Work Tec 140 val­jaat 1‑koko S‑M tai 2‑koko L‑XL
1 kpl: Beal Air-Kit 20 m köy­si varus­tet­tu­na Moni­tor köy­si­tar­rai­mel­la, auto­maat­ti­ses­ti luk­kiu­tu­vil­la alu­mii­ni­sul­ku­ren­kail­la, ja Mobi­le Lany­ard nykäyk­sen­vai­men­nin­lii­tos­hih­na, jos­sa 20 m ja 40 cm etäisyysvalinnat
1 kpl: CT Loop Ankor 200 cm tuu­bi­mal­li­nen ank­ku­ri­nau­ha­lenk­ki tur­vain­di­kaat­to­ril­la. Ser­ti­fioi­tu myös liitosköydeksi.
1 kpl: SmartS­to­re säilytyslaatikko

Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.
Maksimielinikä:
Beal: Kui­tu­tuot­teet 15 vuot­ta (= 5 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyt­töä), metal­li­tuot­teet rajoittamaton.
CT — Clim­bing Tech­no­lo­gy: Kui­tu­tuot­teet 12 vuot­ta (= 2 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyt­töä), metal­li­tuot­teet rajoittamaton.

Pak­kauk­seen liit­ty­vä työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tus: Kat­to­työ­kou­lu­tus perus 3 h. Tuo­te­koo­di: VD6916BT (Snro 6414478)

Suo­sit­te­lem­me täy­den­tä­mään pak­kaus­ta seu­raa­vil­la varusteilla:
CT Rope Shield köy­si­suo­ja. Tuo­te­koo­di 6V811.
CT Aries Tree suo­ja­ky­pä­rä kor­keal­la tapah­tu­viin töi­hin. Tuo­te­koo­di 6X931.
CT Flex ABS 140 Com­bi Y‑L 180 cm stretch lii­tos­köy­si nykäyk­sen­vai­men­ti­mel­la ja isoil­la kiin­nit­ti­mil­lä. Mah­dol­lis­taa liik­ku­mi­sen tik­kai­ta tai mui­ta metal­li­ra­ken­tei­ta pit­kin. Tuo­te­koo­di: 7W920180.
CT Pil­lar Pro TG luk­ko­sul­ku­ren­gas Flex ABS lii­tos­köy­den liit­tä­mi­seen val­jai­siin. Tuo­te­koo­di: 2C398.
CT Hook Rest pidik­keet olka­hih­noi­hin Com­bi-kiin­nit­ti­miä var­ten. Tuo­te­koo­di: 6V522.
CT Waist Tec QR työ­ase­moin­ti­vyö val­jai­siin. Tuo­te­koo­dit: S‑M: 7H166BC. L‑XL 7H166DE.
CT Finch Shel­ter 2 m sää­det­tä­vä lii­tos­köy­si työ­ase­moin­ti­vyöl­le. Tuo­te­koo­di: 7L92902.
— Beal Tool Buc­ket työ­ka­lu­pus­si 3,4 L. Tuo­te­koo­di: BSAC.TB.
— Beal Long Tool Buc­ket työ­ka­lu­pus­si 5 L. Tuo­te­koo­di: BSAC.TBL.

Lisätiedot

Paino 4,773 kg (kilogramma)
Mitat 310 × 300 × 400 cm (senttimetri)