Kask cus­tom painatus

Tuotetunnus (SKU): WACUSP199 Osasto:

Kuvaus

Kask työ­ky­pä­riin logo­pai­na­tus­ku­lu. Veloi­te­taan per pai­net­ta­va väri per logo per kypä­rä. Hin­taan lisä­tään lisäk­si aloi­tus­ku­lu, Kask kypä­rän hin­ta ja rah­ti­ku­lu. Pai­na­tus teh­dään Kas­kin toi­mes­ta teh­taal­la val­miik­si, jol­loin logo­merk­kaus on kypä­rä­val­mis­ta­jan laa­dun­var­mis­tus­pe­ri­aat­tei­den mukai­ses­ti toteu­tet­tu koko­nai­suu­des­saan val­miik­si asti.

Mini­mi­mää­rä per tilaus: 100 kypärää.
Toi­mi­tusai­ka: 4–6 viik­koa tilauk­ses­ta + rek­ka­rah­ti Ita­lias­ta (1–2 vk).
Kypä­rään tule­va logo tulee toi­mit­taa tilauk­sen yhtey­des­sä vektorimuodossa.
Merk­kauk­ses­sa käy­te­tään eri­tyis­tä mus­tet­ta, joka ei vai­ku­ta kypä­rän 10 vuo­den maksimielinikään.

Lisätiedot

Paino 0,061 kg