Hust­ler suo­ja­la­sit Polarized

Tuotetunnus (SKU): HUSTPOL Osasto:

Kuvaus

Työ­käyt­töön suun­ni­tel­lut aurin­ko­la­sit Pola­rized-lins­seil­lä. Näis­sä laseis­sa yhdis­ty­vät tyy­li ja suo­jaa­vuuso­mi­nai­suu­det. Pola­rized-tek­no­lo­gia eli­mi­noi häi­käi­syä ja hei­jas­tuk­sia teh­den laseis­ta ihan­teel­li­set vesil­lä liik­ku­mi­seen, lumel­le ja muu­hun ulkoil­ma­toi­min­taan mis­sä on voi­mak­kai­ta hei­jas­tuk­sia ja häi­käis­ty­mi­sen ris­ki. Suo­si­tel­tu mal­li off-sho­re­käyt­töön, pet­ro­ke­mian teol­li­suu­del­le, polii­sil­le, raja­var­tio­lai­tok­sel­le, puo­lus­tus­voi­mien tar­pei­siin arki­käy­tös­sä ja muil­le vaa­ti­vil­le ammat­ti­lai­sil­le. Luis­ta­ma­ton nenä­sil­ta ja luis­to­nes­to­tyy­nyt san­ko­jen päissä.

Suo­jaa sil­miä UV-säteil­tä ja mata­lae­ner­gi­sil­tä mekaa­ni­sil­ta vaa­roil­ta (6 mm 0,86 g metal­li­kuu­la 45 m/s), myös äärim­mäi­sis­sä käyt­tö­läm­pö­ti­lois­sa. Tar­jo­aa lisä­suo­jaa myös sivuil­ta tule­vil­ta uhkilta.

Lins­sit huur­tu­mi­sen- ja naar­muun­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­tet­tu. Optiik­ka­luok­ka 1: Suun­ni­tel­tu pit­kään­kin yhtä­jak­soi­seen käyt­töön. Hyvin voi­mak­kaan 5–3 tason tum­men­nuk­sen vuok­si (näky­vän valon läpäi­sy vain 10 %) emme suo­sit­te­le lii­ken­tees­sä ajamiseen.

Mer­kin­nät:
Kehys: EN166 FT CE
Lins­sit: 5–3.1 1 FT CE
Ser­ti­fioin­ti: EN166, EN172, EAC, ANSI CSA Z94.3
UVA/UVB suo­ja: 99,99 %.
Kehyk­sen väri: Kiil­tä­vä musta
Pai­no 31 g.

Toi­mi­tuk­seen sisältyy:
ETUIFS: Etuifs suo­ja­pus­si mikrokuitua

Tie­toa Bollé Safe­ty POLA­RIZED-lins­sin raken­tees­ta: Pola­ri­soin­ti toteu­te­taan erit­täin ohuel­la 0,3 mm pak­sul­la 3‑kerrosfilmillä, jos­sa on Poly­kar­bo­naat­ti + pola­ri­soi­va PVA (Poly­vi­nyy­nial­ko­ho­li) +Poly­kar­bo­naat­ti ker­rok­set. Yhdis­tel­mä­ma­te­ri­aa­li­fil­mi sulau­te­taan suo­ja­la­sin poly­kar­bo­naat­ti­lins­sin ulko­pin­taan, jol­loin muo­dos­tuu koko­nai­suu­des­saan poly­kar­bo­naat­ti­nen POLA­RIZED-lins­si. Tämän Bollé Safe­tyn kehit­tä­män unii­kin suo­ja­la­si­ra­ken­teen etu­ja ovat kirk­kaam­pi lins­si, ja vähäi­sem­pi sil­mien rasit­tu­mi­nen pit­kä­ai­kai­ses­sa yhtä­jak­soi­ses­sa käytössä.

Lisätiedot

Paino 0,04 kg