Huo­mio­vä­ri­nen hup­pa­ri pit­käl­lä vetoketjulla

Huomiovärinen huppari pitkällä vetoketjulla. Sertifioitu EN ISO 20471 luokka 2. Takissa id-korttikotelo ja runsaasti taskuja.

Kuvaus

Huo­mio­vä­ri­nen hup­pa­ri pit­käl­lä veto­ket­jul­la. EN ISO 20471 luok­ka 2

Mate­ri­aa­li 100% Polyes­te­ri, pak­suus 280g/m².

Run­saas­ti toi­mi­via yksi­tyis­koh­tia. Hup­pa­ris­sa istu­te­tut hihat, veto­ket­jul­li­nen rin­ta­tas­ku, rin­ta­tas­ku nep­pa­ri­sul­ki­mel­la, ID-kort­ti­tas­ku, veto­ket­jul­li­set sivu­tas­kut, peu­ka­lo­reiät hihan­suis­sa, Loxy® hei­jas­ti­met edes­sä, taka­na, hihois­sa sekä olka­päil­lä, hiha­le­vik­keet kai­na­lois­sa, hupun reu­nas­sa jous­ta­va polyes­te­ri nau­ha ja ripustuslenkki.

Saa­ta­va­na koot XS-3XL.
Tuo­te­nu­me­ro C164.

Cobalt Gear-työ­vaat­teet, muka­vuut­ta ja muotia

Oikean­lai­set työ­vä­li­neet eivät pel­käs­tään hel­po­ta työn­te­koa, ne teke­vät sii­tä myös tur­val­li­sem­man ja muka­vam­man. Cobalt Gear tekee sii­tä nyt myös muo­dik­kaam­man. Cobalt Gear-työ­vaat­teis­sa muka­vuus tar­koit­taa todel­lis­ta liik­ku­ma­va­paut­ta joka mah­dol­lis­taa ammat­ti­mai­sen työs­ken­te­lyn han­ka­lis­sa­kin työ­olo­suh­teis­sa. Mate­ri­aa­li­va­lin­to­jen ansios­ta asut sopi­vat niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.