HRA tur­va­tar­rain 12m vaijeri

Tuotetunnus (SKU): 41-HRA 12 Osasto:

Kuvaus

12 m sisään kelau­tu­va tur­va­tar­rain, jos­sa on tar­rai­men varaan pudon­neen hen­ki­lön pelas­tus­mah­dol­li­suus vinssillä.

Tajun­tan­sa menet­tä­nyt työ­pa­ri voi­daan nos­taa nopeas­ti ja tur­val­li­ses­ti esim. sul­je­tus­sa tilas­sa ole­van kaa­sun ylä­puo­lel­le tai pois ahtaas­ta tilas­ta. Kelan sisäl­lä integroi­tu nykäyk­sen­vai­men­nin, joka rajoit­taa käyt­tä­jään koh­dis­tu­via nykäys­voi­mia putoa­mi­sen pysäyt­tä­mi­ses­sä. Kuo­ri alu­mii­nia, lii­to­se­lin vai­je­ri. Vai­je­ri varus­tet­tu auto­maat­ti­ses­ti luk­kiu­tu­val­la lii­tos­ka­ra­bii­nil­la. Käyt­tä­jän alta vaa­dit­ta­va esteis­tä vapaa tur­vae­täi­syys, kun lai­te on kiin­ni­tet­ty suo­raan käyt­tä­jän ylä­puo­lel­le: 2,4 m. Pai­no 7,0 kg. Ulko­mi­tat: 450x195x180mm. CE DIN EN360/1496. Tar­kas­tus­toi­min­ta nopeas­ti Suo­mes­sa. Käyt­töi­kä 10 vuotta.

Voi­daan asen­taa myös Ikar kol­mi­jal­koi­hin tai Can­ti­le­ver Arm ank­ku­ri­var­siin sopi­val­la kiin­nik­keel­lä (ei sis. toi­mi­tuk­seen). Voi­daan myös kiin­nit­tää sei­nään HRA sei­nä­te­li­neel­lä (41–54-WHG) ja varus­taa Deflec­tion rol­ler tal­ja­pyö­ril­lä (41-Z20) joil­la vai­je­rin voi ohja­ta kul­ke­maan suo­raan käyt­tä­jän ylä­puo­lel­le, esim. säi­liön ylä­puo­lel­le, työ­ko­neen ylä­puo­lel­le teol­li­suus­hal­lis­sa jne.

HRA mal­lit saa­ta­va­na vai­je­rin pituuk­sil­la 9,5 m — 60 m. Kam­pi voi­daan myös teh­das­ti­lauk­se­na kor­va­ta lisä­va­rus­tee­na saa­ta­val­la kettinkivinssillä.

Lisätiedot

Paino 7,2 kg
Mitat 210 × 280 × 370 cm