Housu Hi-Vis AFAS

EN 471:2003 + A1:2007 luokka 1
EN531:1995 A B1 C1
EN 1149-5
EN ISO 13688:2013
Koot 46-64

Osasto:

Kuvaus

Atex 3833
Täs­sä tuot­tees­sa yhdis­ty­vät näky­vän vaat­teen vaa­ti­muk­set, palo­suo­ja­tun vaat­teen vaa­ti­muk­set sekä antis­taat­ti­sel­le vaat­teel­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set.
Fluo­ri­soi­va kel­tai­nen väri näkyy kau­as päi­vän­va­los­sa ja hämä­räs­sä. Hei­jas­tin­nau­hat anta­vat käyt­tä­jäl­leen tur­van pimeän aikaan. Jous­to­vyö­tä­röl­lä varus­te­tut muka­vat ja istu­vat housut.
Etu­viis­to­tas­kut
Rei­si­tas­kut
Mat­ka­pu­he­lin­tas­ku
Kynä­tas­kut
Taka­tas­kut, jois­ta toi­nen läpäl­li­nen
Pol­vi­suo­jus­tas­kut sisä­puo­lel­la

Mate­ri­aa­lit:
Hi-Vis kan­gas: 75% puuvilla/24% polyesteri/1% antis­taat­ti­nen
Kan­gas: 80% puuvilla/19% polyesteri/1% antis­taat­ti­nen

Tuo­te on ser­ti­fioi­tu seu­raa­viin luok­kiin:
EN 471:2003 + A1:2007 näky­vä vaa­te­tus luok­ka 1
EN531:1995 A B1 C1 kuu­muu­del­ta ja tulel­ta suo­jaa­va vaa­te­tus
EN 1149–5 varaus­ta pur­ka­va ja/ tai joh­ta­va vaa­te­tus
EN ISO 13688:2013 suo­ja­vaat­teen ylei­set vaa­ti­muk­set

Tuo­te täyt­tää seu­raa­vat ser­ti­fi­kaa­tit:
EN ISO 20471:2013 näky­vä vaa­te­tus luok­ka 1
EN ISO 11612:2008 kuu­muu­del­ta ja tulel­ta suo­jaa­va vaa­te­tus
EN 1149–5 varaus­ta pur­ka­va ja/ tai joh­ta­va vaa­te­tus
EN ISO 13688:2013 suo­ja­vaat­teen ylei­set vaa­ti­muk­set

Mate­ri­aa­lit täyt­tä­vät seu­raa­vat ser­ti­fi­kaa­tit:
EN ISO 20471 luok­ka 1
EN ISO 11611
EN ISO 14116
EN ISO 11612
EN 61482–1‑2 BOX TEST CLASS 1
EN 1149–3
EN 1149–5

Koot 46–64