Fall Arrest Kit Styx 10m

Tuotetunnus (SKU): BFAKIT.10 Osasto:

Kuvaus

Käyt­tö­val­miik­si kasat­tu poik­keuk­sel­li­sen kevyt putoa­mis­suo­jain­pak­kaus työs­ken­te­lyyn putoa­mis­vaa­ral­li­sil­la alueil­la. Sisäl­tää veto­ket­jul­li­ses­sa varus­te­pus­sis­sa seu­raa­vat Beal tuotteet:

- Styx Rescue koko­val­jaat S‑XL: Väri­koo­dat­tu ja varus­tet­tu kol­mio­kap­pa­leel­la puke­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si. Auto­maat­ti­ses­ti luk­kiu­tu­vat help­po­käyt­töi­set sää­tö­sol­jet. Kiin­ni­tys­pis­teet rin­nas­sa ja selässä.
— Air-Kit sää­det­tä­vä lii­tos­köy­si, sisäl­täen val­miik­si asennettuina:
> 1 kpl Industrie 11 mm — ydin­köy­si orans­si 10 m
> 1 kpl Moni­tor — köy­des­sä liik­ku­va, putoa­mi­sen pysäyt­tä­vä köysitarrain
> 1 kpl Mobi­le Lany­ard — nykäyk­sen­vai­men­nin, jos­sa 20 cm ja 40 cm ase­tus­vaih­toeh­to käyt­tö­pi­tuu­del­le. Käy­te­tään sää­tö­lait­teen ja val­jai­den välissä
> 2 kpl O’Light 3‑Matic auto­maat­ti­lu­kit­tei­nen ovaa­li alu­mii­ni­sul­ku­ren­gas, joil­la nykäyk­sen­vai­men­ti­men toi­nen pää lii­te­tään köy­si­tar­rai­meen ja toi­nen pää val­jaan A‑merkittyyn rin­ta- tai selkäkiinnityspisteeseen
> 1 kpl Be Lock 3‑Matic auto­maat­ti­lu­kit­tei­nen suu­ren avau­man sul­ku­ren­gas, jol­la köy­den pää lii­te­tään ankkuripisteeseen

Köy­si on not­kea ja hel­pos­ti käsi­tel­tä­vä kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na. Ylä­pääs­sä teh­da­som­mel­tu pää­tös­lenk­ki, jon­ka suo­jus suo­jaa köyt­tä, pitää luk­ko­sul­ku­ren­kaan oikeas­sa asen­nos­sa ja hel­pot­taa käsit­te­lyä. Suo­jus on irro­tet­ta­va, joten ompe­lei­den tar­kas­ta­mi­nen on help­poa. Teh­da­som­mel­tu pää­tös­lenk­ki lisää köy­den mur­to­lu­juut­ta ver­rat­tu­na sol­mul­la teh­tä­vään päätökseen.
Köy­si­tar­rain seu­raa käyt­tä­jää molem­piin suun­tiin köy­des­sä ja putoa­mis­ti­lan­tees­sa nykäyk­sen­vai­men­nin rajoit­taa kehoon ja ank­ku­ri­pis­tee­seen koh­dis­tu­vat voi­mat alle 6 kN:iin.
Luk­ko­sul­ku­ren­kai­den sileät Key Lock por­tit teke­vät sul­ku­ren­kai­den käy­tös­tä teho­kas­ta ja miellyttävää.
Val­jai­den Sivuil­la yhteen­sä 4 pien­tä kulu­tus­suo­jat­tua ja help­po­käyt­töi­sik­si jäy­kis­tet­tyä työ­ka­lu­kiin­ni­tin­tä, joi­hin voi­daan kiin­nit­tää suo­raan esim. Beal Air-Leash työ­ka­lu­hih­nat (tuo­te­koo­di BAL) tai Beal Tool Buc­ket työ­ka­lu­pus­sit (tuo­te­koo­di BSAC.TB). Pai­no: vain 770 g. One­size fits all: Sovel­tuu käyt­tä­jil­le, joi­den pituus 155 — 200 cm. Rei­den ympä­rys­mit­ta: 40–80 cm. Vyö­tä­rön ympä­rys­mit­ta: 80–140 cm

Ser­ti­fioin­nit: Val­jaat CE EN 361. Sää­det­tä­vä lii­tos­köy­si: CE EN 353–2 mukai­nen putoa­mi­sen pysäyt­tä­vä jär­jes­tel­mä, sekä EN 12841 tyyp­pi A mukai­nen sää­tö­köy­si. Luk­ko­sul­ku­ren­kaat: CE EN 362, EN 12275. UIAA.

Sar­ja­nu­me­roi­tu sekä QR-koo­dat­tu, jot­ta jäl­ji­tet­tä­vyys ja varus­tei­den hal­lin­ta oli­si help­poa. Mak­si­mie­li­ni­kä: Metal­li­tuot­teet: Rajoit­ta­ma­ton. Köy­si ja nykäyk­sen­vai­men­nin: 15 vuot­ta (5 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyt­töä). Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Pak­kauk­sen mitat: 60 cm x 25 cm x 13 cm.

Pak­kauk­seen liit­ty­vä työ­tur­val­li­suus­kou­lu­tus: Kat­to­työ­kou­lu­tus 3 h. Tuo­te­koo­di: KKKAT1 (Säh­kön­ro 6313603).

Lisätiedot

Paino 2,67 kg