Fale­sia varus­te­rep­pu 45L sin

Tuotetunnus (SKU): 7X96700STD Osasto:

Kuvaus

Varus­te­re­pun ja kas­sin yhdis­tel­mä. Suun­ni­tel­tu työ­käyt­töön putoa­mis­suo­jain­ten tehok­kaa­seen kul­jet­ta­mi­seen ja käsit­te­lyyn, sekä sport­ti­kii­pei­lyyn. Ihan­teel­li­nen valin­ta moni­puo­li­siin tar­pei­siin, ja mitoi­tet­tu kul­ke­maan myös len­to­ko­nees­sa käsi­mat­ka­ta­va­rois­sa. Tila­vuus 45 lit­raa. Toi­mi­tus sisäl­tää suu­ri­ko­koi­sen (147 x 108 cm) irto­nai­sen köy­sia­lus­tan nel­jäl­lä kiin­ni­tys­pis­teel­lä köy­den päille.

Peh­mus­tet­tu sel­kä­pa­nee­li koos­tuu kah­des­ta osas­ta ja auke­aa veto­ket­jul­la kes­kel­tä, jol­loin rep­pu voi­daan aset­taa likai­seen­kin maa­han ulko­puo­len vesi­tii­vis ja likaa hyl­ki­vä panee­li maa­ta vas­ten, ja ava­ta toi­sel­ta puo­lel­ta koko mat­kal­ta, jol­loin kaik­ki varus­teet saa­daan ker­ral­la esiin sel­keäs­ti. Tämän omi­nai­suu­den ansios­ta myös olka­vii­lek­keet pysy­vät puhtaina.
Kol­me kantotapaa:
#1: Repun tavoin, jol­loin ras­kai­den­kin taak­ko­jen kan­ta­mi­nen on miel­lyt­tä­vää peh­mus­tet­tu­jen olka­vii­lek­kei­den ja tasa­pai­not­ta­van lan­tio­vyön ansiosta
#2: Kas­sin tavoin vaa­ka­ta­sos­sa, jol­loin sel­kä­pa­nee­lin sisäl­tä ote­taan esiin peh­mus­te­tut kan­to­kah­vat, ja olka­vii­lek­keet sekä lan­tio­vyö voi­daan säi­löä sel­kä­pa­nee­lin sisäl­lä pois­sa näky­vis­tä (suo­si­tel­ta­va myös kun lai­te­taan mat­ka­ta­va­roi­hin len­to­ko­neen ruumaan)
#3: Säkin tavoin ylä­len­kis­tä kan­ta­mal­la (vain kevyil­le kuormille)

Molem­mil­la sivuil­la suu­ri­ko­koi­set ja kor­keat laa­jen­tu­vat veto­ket­ju­tas­kut ja nii­den ulko­puo­lel­la avoi­met tas­kut. Edes­sä olka­vii­lek­keet yhdis­tä­vä rin­ta­rem­mi kor­keus­sää­döl­lä. Ylä­puo­lel­la kiin­ni­tys­hih­nat esim. köy­si­vyyh­dil­le tai takil­le. Sisä­puo­lel­la kak­si kulu­tus­suo­jat­tua leve­ää kiin­ni­tys­lenk­kiä varus­teil­le tai köy­den päil­le, sekä veto­ket­ju­tas­ku pien­tar­vik­keil­le. Köy­sia­lus­taa on aina suo­si­tel­ta­vaa käyt­tää köy­den ja maan välis­sä, jol­loin köy­si pysyy puh­taam­pa­na. Mate­ri­aa­li vesi­tii­vis ja vet­tä hyl­ki­vä PVC. Pituus 55 cm. Leveys 35 cm. Kor­keus 20 cm. Koko­nais­pai­no köy­sia­lus­tan kans­sa: 1000 g. Pelk­kä rep­pu 800 g. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Lisätiedot

Paino 1,02 kg
Mitat 40 × 390 × 540 cm