Elip­se Pre-Fil­ter Kit 2+10

Tuotetunnus (SKU): SPM420 Osasto:

Kuvaus

Esi­suo­dat­ti­mien ja pidik­kei­den yhdis­tel­mä­pak­kaus GVS Elip­se Low Pro­fi­le ‑puo­li­naa­ma­ri­mal­lis­ten hen­gi­tys­ten­suo­jain­ten yhdis­tel­mä­suo­dat­ti­mien pääl­lä käy­tet­tä­väk­si. Var­si­nais­ten suo­dat­ti­mien pääl­le ase­te­taan nämä hiuk­ka­sia tehok­kaas­ti suo­dat­ta­vat esi­suo­dat­ti­met, ja ne luki­taan pai­koil­leen esi­suo­da­tin­pi­dik­keil­lä. Piden­tää var­si­nais­ten P3 hiuk­kas­suo­dat­ti­mien käyt­töi­kää oleel­li­ses­ti pölyi­sis­sä olo­suh­teis­sa. Pak­kauk­seen sisäl­tyy elas­ti­nen pidi­ke­pa­ri sekä 10 esi­suo­da­tin­ta (2 kpl x 5). Help­po ja nopea vaih­taa. Lisää yksit­täi­sen suo­dat­ti­men pai­noa vain 6 g.

Sovel­tuu seu­raa­viin GVS puo­li­naa­ma­rei­hin ja nii­den suodattimiin:
Elip­se Low Pro­fi­le ‑sar­ja:
SPR338 Elip­se A1P3 R D S‑M
SPR503 Elip­se A1P3 R D M‑L
SPR401 Elip­se Inte­gra A1P3 R D M‑L
SPR444 Elip­se Inte­gra A1P3 R D S‑M
SPR425 Elip­se B1P3 R D S‑M
SPR505 Elip­se B1P3 R D M‑L
Main­te­nance Free ‑sar­ja:
SPR359 Elip­se A1P3 R D Main­te­nance Free S‑M
SPR504 Elip­se A1P3 R D Main­te­nance Free M‑L
Vaihtosuodattimet:
SPR341 Elip­se A1P3 R D suo­da­tin pari
SPR426 Elip­se B1P3 R D suo­da­tin pari

Lisä­tie­toa mihin esi­suo­da­tin­ta tarvitaan:
Jos P3 esi­suo­da­tin tuk­keu­tuu hiuk­ka­sis­ta ennen­kö var­si­nai­nen suo­da­tin on käyt­töi­kän­sä lopus­sa, voi­daan vaih­taa vain esi­suo­da­tin, ja käyt­tä­jän ei tar­vit­se vaih­taa puo­li­naa­ma­rin­sa var­si­nais­ta suo­da­tin­ta. Jois­sain työ­teh­tä­vis­sä täl­lä voi olla hyvin mer­kit­tä­vä vai­ku­tus sekä työn tehok­kuu­teen että hen­gi­tys­suo­jauk­sen koko­nais­kus­tan­nuk­siin pit­käs­sä juoksussa.

Lisätiedot

Paino 0,02 kg