Elip­se Inte­gra repäisykalvopaketti

Tuotetunnus (SKU): SPM520 Osasto:

Kuvaus

10 kirk­kaan suo­ja­fil­min nip­pu GVS Elip­se Inte­gra hen­gi­tyk­sen­suo­jai­mil­le. Yksit­täi­nen kal­vo nipus­ta kiin­ni­te­tään lins­sin ulko­puo­lel­le kehyk­ses­sä ole­viin pää­pan­nan nas­toi­hin. Mah­dol­lis­taa tur­val­li­sem­man työs­ken­te­lyn ja toi­mi­mi­sen olo­suh­teis­sa mis­sä len­tää pal­jon likaa, tai kemi­kaa­le­ja, kuten rap­paus­töis­sä, maa­laa­mi­ses­sa jne. Piden­tää sil­mien­suo­jai­men käyt­töi­kää ja lisää työturvallisuutta.

Paras opti­nen laa­tu saa­vu­te­taan kun kal­vo­ja käy­te­tään yksit­täin. Tar­vit­taes­sa tois­tu­vas­ti uut­ta puh­das­ta näkö­kent­tää, voi­daan kui­ten­kin myös käyt­tää repäis­tä­vä­nä nip­pu­na: Vali­taan työ­teh­tä­vään sopi­va mää­rä kal­vo­ja, ja nipun pää­dys­sä on suu­ri­ko­koi­nen lenk­ki pää­dys­sä, jon­ka avul­la pääl­lim­mäi­nen likai­nen fil­mi repäis­tään pois. Näin saa­daan aina puh­das kal­vo alta näkyviin.

Suo­si­tel­laan seu­raa­vil­le GVS Elip­se Integra:
Low Pro­fi­le ‑sar­jan puolinaamareille:
Elip­se Inte­gra P3 R D: SPR406, SPR407
Elip­se Inte­gra P3 R D NO Nouis­sance Odour: SPR404, SPR405
Elip­se Inte­gra A1P3 R D: SPR444, SPR401

High Per­for­mance ‑sar­jan puolinaamareille:
Elip­se Inte­gra A2P3 R D: SPR536, SPR537
Elip­se Inte­gra ABEK1: SPR538, SPR539
Elip­se Inte­gra ABEK1P3 R D: SPR534, SPR535

HUOM! Fil­miä ei lii­ma­ta suo­ja­mas­kin lins­siin, vaan se on “irral­laan” mas­kin lins­sin edes­sä. Täs­tä joh­tuen tämä ei ole vält­tä­mät­tä sovel­tu­va sel­lai­siin työ­teh­tä­viin, mis­sä likaa voi len­tää hel­pos­ti ylä- tai ala­suun­nas­ta lins­sin ja kal­von väliin.

Lisätiedot

Paino 0,02 kg (kilogramma)