Elip­se High P3 suodatinpari

Tuotetunnus (SKU): SPM524 Osasto:

Kuvaus

P3 hiuk­kas­luo­kan suo­da­tin­pa­ri GVS Elip­se High Per­for­mance ‑sar­jan hen­gi­tys­suo­jain­ten vaih­det­ta­viin kaa­su- ja yhdis­tel­mä­suo­dat­ti­miin. Yhdis­tel­mä­suo­dat­ti­miss­sa tämä vaih­de­taan käy­te­tyn tilal­le, ja kaa­susuo­dat­ti­miin tämä voi­daan lisä­tä kun tar­vi­taan suo­jaus­ta myös hiuk­ka­sil­ta. Luki­taan pai­koil­leen suo­da­tin­pi­dik­keil­lä (tuo­te­koo­di SPM523), joka on vakio­na yhdis­tel­mä­suo­dat­ti­mis­sa ja han­kit­ta­va erik­seen kaa­susuo­dat­ti­miin. Suo­dat­ti­mien pai­no 12 g / kpl.

P3 = Tehok­kain hiuk­kas­suo­da­tus­luok­ka pölyl­tä, sumul­ta ja höy­ryl­tä, jos­sa on esim. mik­ro-orga­nis­me­ja, kuten bak­tee­re­ja ja viruk­sia, kip­siä, puu- tai teks­tii­li­kui­tu­ja, mar­mo­ria, titaa­niok­si­dia, vuo­lu­ki­veä, kivi­vil­laa, puh­dis­tusai­nei­ta, öljyä, maus­tei­ta, suo­laa, rehua jne. Suo­jaa pölyl­tä, joka voi aiheut­taa keuh­ko­sai­rauk­sia, jota aiheut­taa mm. puu­vil­la, gra­fiit­ti, kao­lii­ni, sink­ki ja alu­mii­ni. Suo­jaa myös hai­tal­li­sel­ta pölyl­tä, jota aiheut­taa mm. kivi­hii­li, asbes­ti (tar­kis­ta aina koh­de­koh­tai­nen pur­kuoh­jeis­tus), bauk­siit­ti, kvart­si ja rau­ta­mal­mi. Suo­jaa myös myr­kyl­li­sel­tä pölyl­tä, jota aiheut­taa mm. man­gaa­ni, lyi­jy ja kromi.
Tehok­kuus: vähin­tään 99,95 % (0,3 mik­ro­met­rin hiuk­kas­ko­koon asti).

Sovel­tuu seu­raa­viin GVS puolinaamareihin:
Elip­se High Per­for­mance ‑sar­ja:
Elip­se A1: SPR511, SPR512 (Suo­da­tin SPR513)
Elip­se E1: SPR514, SPR515 (Suo­da­tin SPR516)
Elip­se AE1: SPR517, SPR518 (Suo­da­tin SPR519)
Elip­se ABEK1: SPR487, SPR488 (Suo­da­tin SPR489)
Elip­se A2P3 R D: SPR495, SPR496 (Suo­da­tin SPR497)
Elip­se ABEK1P3 R D: SPR490, SPR491 (Suo­da­tin SPR492)

Elip­se Inte­gra High Per­for­mance ‑sar­ja:
Elip­se Inte­gra A2P3 R D: SPR536, SPR537 (Suo­da­tin SPR497)
Elip­se Inte­gra ABEK1: SPR538, SPR539 (Suo­da­tin SPR489)
Elip­se Inte­gra ABEK1P3 R D: SPR534, SPR535 (Suo­da­tin SPR492)

Lisä­tie­toa mik­si P3 suo­da­tin on fik­sua olla vaih­det­ta­vis­sa tai lisättävissä:
Jos yhdis­tel­mä­suo­dat­ti­mes­sa P3 hiuk­kas­suo­da­tin tuk­keu­tuu hiuk­ka­sis­ta ennen­kö kaa­suil­ta suo­jaa­va aktii­vi­hii­li­suo­da­tin on käyt­töi­kän­sä lopus­sa, voi­daan vaih­taa vain hiuk­kas­suo­da­tin, ja käyt­tä­jän ei tar­vit­se vaih­taa puo­li­naa­ma­rin­sa var­si­nais­ta suo­da­tin­ta. Jois­sain työ­teh­tä­vis­sä täl­lä voi olla hyvin mer­kit­tä­vä vai­ku­tus sekä työn tehok­kuu­teen että hen­gi­tys­suo­jauk­sen koko­nais­kus­tan­nuk­siin pit­käs­sä juok­sus­sa. Pel­kil­tä kaa­suil­ta suo­jaa­viin suo­dat­ti­miin voi olla tar­ve lisä­tä P3 hiuk­kas­suo­da­tin jotain tila­päis­tä työ­teh­tä­vää var­ten, ja täl­löin pääs­tään kus­tan­nuk­sil­taan ja käy­tet­tä­vyy­del­tään jär­ke­vim­pään kokonaisuuteen.

Lisätiedot

Paino 0,032 kg