Car­rier 18L varus­te­rep­pu oranssi

Tuotetunnus (SKU): 6X96018STD Osasto:

Kuvaus

Erit­täin kulu­tus­kes­tä­vä kom­pak­tin­ko­koi­nen varus­te­säk­ki. Vaa­ti­viin olo­suh­tei­siin sovel­tu­vat peh­mus­ta­mat­to­mat olka­vii­lek­keet ja kai­kil­ta osin yksin­ker­tais­te­tun simp­pe­li raken­ne. Suun­ni­tel­tu työ­käyt­töön, pelas­tus­käyt­töön ja kii­pei­ly­va­rus­teil­le. Tila­vuus 18 litraa.

Pitää varus­teet suo­jas­sa UV säteil­tä ja antaa lisä­suo­jaa ulkoi­sil­ta vau­riouh­kil­ta kuten viil­loil­ta. Käsil­lä kan­ta­mis­ta var­ten kyl­jes­sä kan­to­kah­va. Poh­jas­sa leveä hih­na hel­pot­ta­mas­sa siir­te­lyä ja paran­ta­mas­sa tal­jaus­mah­dol­li­suuk­sia. Ylä­osas­sa pie­nem­pi kan­to-/tal­jaus­lenk­ki. Sisä­puo­lel­la tar­ra­nau­hal­la sul­jet­ta­va rois­ke­ve­si­tii­vis tas­ku pien­tar­vik­keil­le tai dokumenteille.

Mate­ri­aa­li PVC, joka on suun­ni­tel­tu kulu­tus­kes­tä­väk­si mm. kal­lio­ta ja beto­nia vas­ten han­ga­tes­sa. Metal­lio­sat sin­kit­tyä teräs­tä. Vesi­tii­vis poh­ja. Suu­auk­ko sul­je­taan sui­pok­si kiris­tys­na­rul­la, jol­loin ahtais­sa pai­kois­sa liik­ku­mi­nen sekä varus­tei­den tal­jaa­mi­nen säkin avul­la hel­pot­tuu. Kor­keus: 48 cm. Ympy­rän muo­toi­nen poh­ja hal­kai­si­jal­taan 21 cm. Pai­no: 400g. Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Lisätiedot

Paino 0,45 kg
Mitat 30 × 260 × 350 cm