Bax­ter suo­ja­la­sit kirkas

Tuotetunnus (SKU): BAXPSI Osasto:

Kuvaus

San­ka­mal­li­set kor­kean suo­jaus­ta­son suo­ja­la­sit kirk­kail­la PLA­TI­NUM-pin­noit­tei­sil­la lins­seil­lä. Varus­tet­tu irro­tet­ta­val­la tii­viil­lä vaah­to­muo­vi­ke­hyk­sel­lä sekä tar­vit­taes­sa käyt­töön otet­ta­val­la pää­pan­nal­la. Pää­pan­ta ja kehys­peh­mus­te kiin­ni­tet­tyi­nä tar­jo­aa erit­täin kat­ta­van suo­jaus­ta­son moni­nai­sil­ta uhkilta.

Suo­jaa silmiä:
Pää­pan­nan ja kehys­peh­mus­teen kans­sa käy­tet­ty­nä: Kemi­kaa­li­pi­sa­roil­ta, kaa­sul­ta ja hie­nol­ta pölyl­tä (<5 mik­ro­nia), kar­keal­ta pölyl­tä (>5 mik­ro­nia), UV-säteil­tä vai­kut­ta­mat­ta värie­rot­te­lu­ky­kyyn, sekä kes­kie­ner­gi­sil­tä mekaa­ni­sil­ta ris­keil­tä (6 mm, 0,86 g metal­li­kuu­la 120 m/s), myös äärim­mäi­sis­sä lämpötiloissa.
San­ka­mal­li­se­na: UV-säteil­tä vai­kut­ta­mat­ta värie­rot­te­lu­ky­kyyn, sekä mata­lae­ner­gi­sil­tä mekaa­ni­sil­ta ris­keil­tä (6 mm, 0,86 g metal­li­kuu­la 45 m/s), myös äärim­mäi­sis­sä lämpötiloissa.

Huur­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut ja naar­muun­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­te­tut lins­sit, jois­sa pin­noi­te ylit­tää huo­mat­ta­vas­ti luok­ka N ja luok­ka K tes­ti­me­ne­tel­mien vaa­ti­muk­set. Poly­kar­bo­naat­ti­lins­sien optiik­ka­luok­ka 1: Suun­ni­tel­tu pit­kä­kes­toi­seen yhtä­jak­soi­seen käyttöön.

PLA­TI­NUM-pin­noit­teen edut:
— Erin­omai­nen suo­ja huur­tu­mis­ta vas­taan tur­va­ten hyvän näkö­ky­vyn vaih­te­le­vis­sa olosuhteissa
— Kes­tää erin­omai­ses­ti mekaa­nis­ta kulu­tus­ta ehkäis­ten naar­mu­jen muodostusta
— Puh­dis­tuk­sen kes­tä­vä (puh­dis­tus vesi & saip­pua ‑yhdis­tel­mäl­lä tai Bollé Safe­ty B‑Clean tuotteilla)
— Pysy­väs­ti molem­mil­la puo­lil­la linssejä
— Paran­taa toi­min­ta­te­hoa, tur­val­li­suut­ta, suo­ja­la­sien luo­tet­ta­vuut­ta ja käyttömukavuutta
— Suo­si­tel­ta­va valin­ta moni­puo­li­seen yleis­käyt­töön sekä kuu­miin ja kos­tei­siin työ­oloi­hin sekä hikeä nos­tat­ta­viin olosuhteisiin

Tek­ni­set tiedot:
Kehysmerkintä:
Pää­pan­nal­la ja kehys­peh­mus­teel­la: EN166 3 4 5 BT CE
San­ka­mal­li­se­na: EN166 FT CE
Lins­si­mer­kin­tä: 2C‑1,2 1 BT KN CE
Ser­ti­fioin­ti: EN166, EN170, EAC, ANSI CSA Z94.3
UVA/UVB suo­ja: 99,99 %
Poly­kar­bo­naat­ti­lins­sin pak­suus: 2,2 mm
Kaa­re­vuus­luok­ka: 8
Koko­nais­pai­no: 49 g
Pai­no pelk­kä­nä san­ka­mal­li­na käy­tet­täes­sä: 28 g

Toi­mi­tuk­seen sisältyy:
Lasit, vaah­to­muo­vi­ke­hys, pää­pan­ta pikakiinnityksellä

Saa­ta­vil­la ole­vat varaosat:
BAX­KITFS Bax­ter Foam & Strap — vaih­to­vaah­to­muo­vi­peh­mus­te ja pääpanta

Lisätiedot

Paino 0,073 kg