B‑Line BL10CF lasit mid smoke

Tuotetunnus (SKU): BL10CF Osasto:

Kuvaus

San­ka­mal­li­set perus­suo­ja­la­sit työ­käyt­töön. Mid smo­ke lins­si. Toi­mi­te­taan sää­det­tä­vän kau­la­nau­han kans­sa. Sovel­tuu ylei­sim­mil­tä teol­li­suu­des­sa esiin­ty­vil­tä uhkil­ta suo­jau­tu­mi­seen ulko­käy­tös­sä ja sisäl­lä mis­sä on häikäisyä.

Suo­jaa sil­miä aurin­gon hai­tal­li­sel­ta sätei­lyl­tä, UV-säteil­tä ja mata­lae­ner­gi­sil­tä mekaa­ni­sil­ta vaa­roil­ta (6 mm 0,86 g metal­li­kuu­la 45 m/s), myös äärim­mäi­sis­sä läm­pö­ti­lois­sa. Optiik­ka­luok­ka 1: Suun­ni­tel­tu pit­kä­kes­toi­seen yhtä­jak­soi­seen käyttöön.

Mid smo­ke-tum­men­nus:
— Opti­maa­li­nen ylei­seen ulkoil­ma­käyt­töön kun ei työs­ken­nel­lä kaik­kein kirk­kaim­mis­sa olo­suh­teis­sa ja halu­taan tark­kuut­ta teh­tä­vään työhön
— Tar­jo­aa kat­ta­van suo­jan aurin­gon sätei­lyl­tä, mut­ta ei vähen­nä lii­kaa näky­vän valon mää­rää (näky­vän valon läpäi­sy n. 29 %)
— Suo­si­tel­ta­va tum­men­nus­ta­so myös lii­ken­tees­sä ajamiseen

Tek­ni­set tiedot:
Kehys­mer­kin­tä: EN166 FT CE
Lins­si­mer­kin­tä: 5–2.5 1 FT CE
Ser­ti­fioin­ti: EN166, EN172
Kehyk­sen mate­ri­aa­li: Polykarbonaatti
Lins­sin mate­ri­aa­li: Polykarbonaatti

B‑Line on Bollé Safe­tyn val­mis­ta­ma perus­sil­mien­suo­jain­ten sar­ja ilman tek­ni­siä hie­nouk­sia, mut­ta teh­ty val­mis­ta­jan kor­kei­den osaa­mis- ja laa­dun­val­von­ta­vaa­ti­mus­ten mukaisesti.

Lisätiedot

Paino 0,029 kg