Axess QR koko­val­jaat M‑L

Tuotetunnus (SKU): 7H164CDO1CT0STD Osasto:

Kuvaus

Kevyet, miel­lyt­tä­vän tun­tui­set ja moder­nit työ­ase­moin­ti- ja putoa­mis­suo­jain­ko­ko­val­jaat 5:llä kiin­ni­tys­pis­teel­lä, puke­mis­ta hel­pot­ta­vil­la pika­lu­kol­li­sil­la jal­ka­len­keil­lä jois­sa tur­vain­di­kaat­to­rit, ja leveäl­lä lan­tio­vyöl­lä. Sovel­tuu moni­puo­li­seen yleis­käyt­töön putoa­mis­vaa­ral­li­sis­sa olo­suh­teis­sa: Pyl­väs­työs­ken­te­lyyn, mas­to­töi­hin, pelas­tus­käyt­töön, kat­to­työs­ken­te­lyyn jyr­kil­le­kin katoil­le jne.

Poik­keuk­sel­li­sen leveät ja hen­git­tä­vät jal­ka­lenk­kien peh­mus­teet ja puo­li­jäyk­kä hen­git­tä­vä lan­tio­vyö tar­joa­vat muka­vuut­ta työ­päi­vään. Jal­ka­lenk­ke­jä voi lii­kut­taa ylös ja alas muka­vim­man työ­asen­non löytämiseksi.

Lan­tio­vyöl­lä EN 358 kiin­ni­tys­pis­teet työ­ase­moin­tiin: Yksi edes­sä sekä kak­si sivuil­la. Lan­tio­vyön etu­kiin­ni­tys­pis­te jakaa pai­non lan­tio­vyön ja jal­ka­lenk­kien välil­lä köy­den varas­sa työs­ken­nel­täes­sä tai sii­hen voi­daan kiin­nit­tää mm. työ­ase­moin­ti­köy­si tai las­keu­tu­mis­lai­te. Sivu­kiin­ni­tys­pis­tei­tä käy­te­tään aina yhtä­ai­kai­ses­ti ja työ­ase­moin­ti­köy­den kans­sa, ja ne jaka­vat lan­tio­vyön pai­noa ja paran­ta­vat muka­vuut­ta työs­ken­nel­täes­sä jalat tuet­tui­na, ja niis­sä on kak­si asen­toa: Työ­asen­to, mis­sä ne ovat esil­lä ja hel­pos­ti käy­tet­tä­vis­sä, sekä Stand By ‑asen­to mis­sä ne ovat tai­tet­tui­na lan­tio­vyö­tä vas­ten ja pois­sa tiel­tä, kun nii­tä ei käytetä.
Putoa­mi­sen pysäyt­tä­vän EN 361 jär­jes­tel­män kiin­ni­tys­pis­te rin­nas­sa ja selässä.
Lisäk­si lan­tio­vyös­sä taka­na kiin­ni­tys­pis­te pää­syn estä­mi­seen putoa­mis­vaa­ral­li­sel­le alueelle.

Olka­hih­nois­sa pidik­keet lii­tos­köy­den haa­ro­jen päis­sä ole­vil­le kiin­nik­keil­le: Putoa­mi­sen pysäyt­tä­vis­sä CT Flex Abs 140 ‑stretch lii­tos­köy­sis­sä ole­via kiin­nit­ti­miä voi kan­taa kus­sa­kin olka­hih­nas­sa ole­vas­sa pidik­kees­sä. Täten lii­tos­köy­si ei häi­rit­se käyt­tä­jän toi­min­taa, ja kiin­nit­ti­met pysy­vät hel­pos­ti ulottuvilla.

Jal­ka­lenk­kien Quick Relea­se pika­sol­kien ansios­ta val­jaat voi­daan rii­sua ja pukea nopeas­ti, ilman että nii­tä tar­vit­see uudel­leen sää­tää. Sol­jet ovat help­po­käyt­töi­set myös käsi­neet kädes­sä. Peh­mus­te­tut olka­hih­nat ovat kau­ka­na toi­sis­taan, jot­ta ne eivät hier­rä kau­laa. Kun lan­tio­vyöl­lä on pai­noa, olka­hih­nat aut­ta­vat jaka­maan pai­net­ta. Olka­hih­nois­sa ja lan­tio­vyöl­lä hel­pos­ti sää­det­tä­vät, auto­maat­ti­ses­ti luk­kiu­tu­vat sol­jet. Lan­tio­vyöl­lä nel­jä muo­toil­tua varus­te­lenk­kiä. Täyt­tää Euroo­pan CE EN361, EN358 ja EN813 stan­dar­dien vaa­ti­muk­set. Mate­ri­aa­lit: Kui­tuo­sat polyes­te­ri, sää­tö­sol­jet teräs, kiin­ni­tys­pis­teet alu­mii­ni­seos. Mak­si­mie­li­ni­kä 12 vuot­ta (= 2 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyt­töä). Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu 3 vuotta.

Koot:
S‑M: Lan­tio­vyön pituus: 68–95 cm. Jal­ka­lenk­kien pituus: 45–60 cm. Käyt­tä­jän pituus: 160–185 cm. Pai­no: 1960 g.
M‑L: Lan­tio­vyön pituus: 78–110 cm. Jal­ka­lenk­kien pituus: 50–65 cm. Käyt­tä­jän pituus: 170–190 cm. Pai­no: 2000 g.
L‑XL: Lan­tio­vyön pituus: 88–130 cm. Jal­ka­lenk­kien pituus: 55–70 cm. Käyt­tä­jän pituus: 180–205 cm. Pai­no: 2060 g.

Saa­ta­vis­sa seu­raa­vat lisävarusteet:
CT Seat Tec istuin — puo­sun­tuo­li (7H158AF01CTSTD)
CT Ascen­der Simple+ rin­ta­nousu­var­mis­tin (2D642DJWBCT0STD)
CT Ascen­der Kit+ nousu­tar­rain­pak­kaus (2K640NJXPACTSTD)
CT Truck työ­ka­lu­pi­di­ke (6V51901V1CT0STD)
CT Ham­mer Lod­ge työ­ka­lu­pi­di­ke (6V5200501CT0STD)
— Beal Tool Buc­ket työ­ka­lu­pus­si 3,4L (BSAC.TB)
— Beal Long Tool Buc­ket pit­kä työ­ka­lu­pus­si 5L (BSAC.TBL)

Lisätiedot

Paino 2,12 kg
Mitat 150 × 300 × 400 cm