Asen­nus­kä­si­ne

Kromivapaa
Kestävä
Koot 7-11

Kuvaus

A100
Asen­nus­kä­si­ne, joka sovel­tuu moniin eri­lai­siin työ­vai­hei­siin. Work­sa­fe A100 val­mis­te­taan jous­ta­vas­ta syn­teet­ti­ses­tä nah­kas­ta. Kulu­tus­ta kes­tä­vä ja talou­del­li­nen käsi­ne. Käyt­tö­alu­eet: Varas­to­työt, pak­kaa­mi­nen, asen­nus, kone­pa­jat ja käsityöammatit.

Käm­men syn­teet­tis­tä nahkaa
Ei sisäl­lä kromia
Erit­täin hyvä sor­mi­tun­tu­ma ja istuvuus
Vuo­ri­ton, käden­sel­kä polyesteriä
Kes­tää kulutusta
Edullinen

Mate­ri­aa­lit: polyes­te­ri, syn­teet­ti­nen nahka

Koot 7–11
Pak­kaus­koot 12/240pr