Asen­nus­kä­si­ne

EN388:2003 4131
Cat II

Kuvaus

Work­sa­fe P31-102
Käsi­ne kaik­kiin töi­hin, jois­sa vaa­di­taan mah­dol­li­sim­man hyvää sor­mi­tun­tu­maa. PU-pin­noi­tet­tu Work­sa­fe P31-102 on täy­sin sau­ma­ton, eikä käsi­neen sisäl­lä ole mitään han­kaa­vaa tai ärsyt­tä­vää. Neu­lot­tu nai­lon­kä­si­ne on erit­täin jous­ta­va, ja sik­si käsi­neet istu­vat käteen kuin toi­nen iho. Käyt­tö­alu­eet: Asen­nus, tar­kas­tus, pak­kaus ja varastotyöt.

Paras sor­mi­tun­tu­ma
Hyvin istu­va malli
Kes­tää kulutusta
Erin­omai­nen pito kui­vil­la pinnoilla
Mus­ta väri, jos­sa lika ei näy
Saumaton
Joustava
Ei sisäl­lä silikonia

EN388:2003 4131
Cat II

Koot 7–11
Pak­kaus­koot 12/120pr