Access UC 11mm len­kil­lä 40m ke

Tuotetunnus (SKU): BCSA11.40TERM.Y Osasto:

Kuvaus

Teh­das­pää­te­tyl­lä kiin­ni­tys­len­kil­lä varus­tet­tu, kulu­tus­kes­tä­vä ja tur­val­li­suu­del­taan täy­sin uuden­lai­sel­le tasol­le sijoit­tu­va Uni Core työ/laskeutumisköysi, joka säi­lyt­tää not­keu­ten­sa pit­kä­ai­kai­ses­sa­kin käy­tös­sä. Työ- ja pelas­tus­köy­sien nykyi­nen “stan­dar­di”, joka sovel­tuu moni­puo­li­siin tar­pei­siin putoa­mis­vaa­ral­li­sis­sa olo­suh­teis­sa toi­mit­taes­sa. Help­po käsi­tel­lä koke­mat­to­mam­mal­le­kin käyt­tä­jäl­le, ja yhteen­so­pi­va suu­rim­man osan mark­ki­noil­la ole­vis­ta kor­kean­pai­kan­työs­ken­te­lyyn suun­ni­tel­luis­ta metal­li­lait­teis­ta kanssa.

UniCo­re kyt­kös liit­tää köy­den mant­te­lin ja yti­men toi­siin­sa, jol­la saa­vu­te­taan oleel­li­set edut: Mant­te­li ei luis­ta, ja vaik­ka mant­te­li kului­si koko­naan puh­ki, niin vau­rio­koh­ta voi­daan sil­ti ohit­taa nousu- tai las­keu­tu­mis­lait­teel­la. Köy­si voi­daan kat­kais­ta vai­keis­sa työ­olois­sa pel­käl­lä veit­sel­lä ilman tul­ta tai läm­pö­leik­ku­ria. Kyt­kös ei hei­ken­nä lain­kaan köy­den käsi­tel­tä­vyyt­tä tai sidot­ta­vuut­ta. Köy­si ei käy­tän­nös­sä kutis­tu juu­ri lain­kaan, joten sen upot­ta­mi­nen veteen ennen ensim­mäis­tä käyt­töä ei ole tar­peel­lis­ta, kuten taval­li­sil­la köysillä.

Jokai­nen köy­si on yksi­löi­ty omal­la idN sar­ja­nu­me­rol­la. Kiin­ni­tys­len­kis­sä BCC (Beal Color Code) ommel, jos­sa ompe­leen väri ker­too val­mis­tus­vuo­den, ja köy­den sisäl­lä on lisäk­si koko köy­den pituu­del­la val­mis­tus­vuo­den ilmoit­ta­va väril­li­nen lan­ka. Köy­den sisäl­lä lisäk­si stan­dar­din ilmoit­ta­va info­nau­ha. Kiin­ni­tys­len­kin pääl­lä suo­jus, joka tar­jo­aa ergo­no­mi­sen otteen köy­den pääs­tä ja suo­jaa tik­kauk­sia sekä tun­nis­te­tie­to­ja kulu­mi­sel­ta. Kiin­ni­tys­len­kin sisäl­lä holk­ki, joka suo­jaa köyt­tä kulu­mi­sel­ta ja piden­tää käyttöikää.

Halkaisija:11 mm.
CE EN1891 tyyp­pi A mukai­nen vähäjoustoinen.
Mate­ri­aa­li: Nai­lon (Poly­ami­di).
Mur­to­lu­juus: 3400 daN (Kg). Mur­to­lu­juus teh­das­te­koi­sel­la kiin­ni­tys­len­kil­lä: 2400 daN (Kg). Mur­to­lu­juus kah­dek­sik­ko­sol­mul­la: 1950 daN (kg).
Nykäys­voi­ma putoa­mis­ker­roin 0,3 putoa­mi­sel­la: 5,6 kN.
Putoa­mis­ten luku­mää­rä putoa­mis­ker­roin 1 putoa­mi­sia: 20.
Veny­mä 50/150 kg: 2,1 %.
Mant­te­lin liu­ku­ma: 0 %.
;Mant­te­lin osuus: 36 %.
Yti­men osuus: 64 %.
Kutis­tu­ma vedes­sä: 1,1 %.
Paino/metri: 74 g.
Mak­si­mie­li­ni­kä: 15 vuot­ta (= 5 vuot­ta varas­toin­tia + 10 vuot­ta käyttöä).
Mate­ri­aa­li- ja val­mis­tus­vir­he­ta­kuu: 3 vuotta.
Väri: Keltainen/harmaa/valkoinen.

Lisätiedot

Paino 3 kg
Mitat 80 × 200 × 500 cm