ACB nos­to­ko­ri­tar­rain 1,8m nauhalla

Tuotetunnus (SKU): 41-ACB 1,8 Osasto:

Kuvaus

1,8 m tur­va­tar­rain integroi­dul­la nykäyk­sen­vai­men­ti­mel­la nos­to­ko­ri­käyt­töön. Suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti kai­ken­lai­sil­la lii­ku­tel­ta­vil­la alus­toil­la työs­ken­te­lyyn: Tes­tat­tu “double” sharp edge ‑mukai­ses­ti kai­teen molem­pien terä­vien (säde=0,5mm) reu­no­jen yli. Pysäyt­tää putoa­mi­sen ja peh­men­tää nos­to­ko­rin ank­ku­ri­pis­tee­seen koh­dis­tu­vat nykäys­voi­mat usei­den nos­to­ko­ri­val­mis­ta­jien suo­si­tus­ten mukai­ses­ti alle 3 kN:iin. Auto­maat­ti­ses­ti sisään kelau­tu­va. Kier­ty­mi­sen estä­vä lei­ka­ri­kiin­ni­tys. Voi­daan käyt­tää kai­kis­sa asennoissa.

Sovel­tuu myös mui­den terä­vien reu­nus­ten yli käyt­töön: vals­sa­tuil­le teräs­pro­fii­leil­le, puu­pal­keil­le ja ver­hoil­lun pyö­ris­te­tyn kat­to­reu­nuk­sen yli jne. HUOM! Hih­nal­la varus­te­tut tar­rai­met eivät kui­ten­kaan sel­lai­se­naan sovel­lu olo­suh­tei­siin, jois­sa reu­na on erit­täin terä­vä tai epä­ta­sai­nen (pur­seel­li­nen) eli esim. onte­lo­laa­toil­le, valu­be­to­nil­le, terä­vil­le pel­ti­ra­ken­teil­le jne. Tutus­tu aina käyt­tö­oh­jei­siin. Käyt­tä­jän alta vaa­dit­ta­va tur­vae­täi­syys poik­keuk­sel­li­sen lyhyt: Käyt­tä­jän ylä­puo­lel­le kiin­ni­tet­ty­nä 2 m ja työs­ken­te­ly­ta­soon kiin­ni­tet­ty­nä 3,9–4,0m (lue käyttöohjeet).
Kuo­ri alu­mii­nia, lii­to­se­lin PES/Dyneemanauha. Nau­ha varus­tet­tu auto­maat­ti­ses­ti luk­kiu­tu­val­la alu­mii­ni­sel­la lii­tos­ka­ra­bii­nil­la. Pituus 1,8 m ja lisäk­si voi­daan tar­vit­taes­sa käyt­tää val­jaan pääs­sä 40 cm lii­tos­hih­naa laa­jen­ta­maan liik­ku­mi­sa­luet­ta (tuo­ten­ro 45-IK 6 B 40 R). Tar­kas­tus­toi­min­ta nopeas­ti Suo­mes­sa. Pai­no 0,96 kg. Ulko­mi­tat: 240 x 84 x 61 mm. Laa­ja käyt­tö­läm­pö­ti­la-alue: ‑40C — +50C. Täyt­tää CE EN 360:2002 sekä CNB 11060 2008 tyyp­pi A stan­dar­dien vaa­ti­muk­set. IPAF hyväk­syt­ty (Inter­na­tio­nal Powe­red Access Fede­ra­tion). Mak­si­mie­li­ni­kä 10 vuotta.

Tuo­te­ni­mi ACB tulee sanois­ta Acccon Click Block.

Lisätiedot

Paino 1,15 kg
Mitat 110 × 160 × 200 cm