180 suo­ja­mas­ki kirkas

Tuotetunnus (SKU): 180APSI Osasto:

Kuvaus

Tyy­li­käs 180-asteen pano­raa­ma­nä­ky­män tar­joa­va nyky­ai­kai­nen suo­ja­mas­ki työ­käyt­töön. Ylä­reu­nas­sa epä­suo­rat tuu­le­tusau­kot. Yhteen­so­pi­va käy­tet­tä­väk­si myös puo­li­naa­ma­ri­mal­lis­ten hen­gi­tys­ten­suo­jain­ten kans­sa. Kak­sois­ma­te­ri­aa­li­nen kehys on hyvin istu­va, jous­ta­va ja sen alla voi­daan käyt­tää sil­mä­la­se­ja. PLA­TI­NUM-pin­noi­tet­tu polykarbonaattilinssi.

Suo­jaa sil­miä kemi­kaa­li­pi­sa­roil­ta, UV-säteil­tä, kar­keal­ta pölyl­tä (>5 mik­ro­nia) ja mekaa­ni­sil­ta ris­keil­tä (6 mm, 0.86 g metal­li­kuu­la 120 m/s), myös äärim­mäi­sis­sä läm­pö­ti­lois­sa. Huur­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­tus luokka‑N ja naar­muun­tu­mi­se­nes­to­pin­noi­tus luokka‑K. Optiik­ka­luok­ka 1: Suun­ni­tel­tu pit­kään­kin yhtä­jak­soi­seen käyttöön.

PLA­TI­NUM-pin­noit­teen edut:
— Erin­omai­nen suo­ja huur­tu­mis­ta vas­taan tur­va­ten hyvän näkö­ky­vyn vaih­te­le­vis­sa olosuhteissa
— Kes­tää erin­omai­ses­ti mekaa­nis­ta kulu­tus­ta ehkäis­ten naar­mu­jen muodostusta
— Puh­dis­tuk­sen kes­tä­vä (puh­dis­tus vesi & saip­pua ‑yhdis­tel­mäl­lä tai Bollé Safe­ty B‑Clean tuotteilla)
— Pysy­väs­ti molem­mil­la puo­lil­la linssejä
— Paran­taa toi­min­ta­te­hoa, tur­val­li­suut­ta, suo­ja­la­sien luo­tet­ta­vuut­ta ja käyttömukavuutta
— Suo­si­tel­ta­va valin­ta moni­puo­li­seen yleis­käyt­töön sekä kuu­miin ja kos­tei­siin työ­oloi­hin sekä hikeä nos­tat­ta­viin olosuhteisiin

Tek­ni­set tiedot:
Kehys­mer­kin­tä: EN166 3 4 BT CE
Lins­si­mer­kin­tä: 2C‑1.2 1 BT KN
Ser­ti­fioin­ti: EN166, EN170
UVA/UVB suo­ja: 99,9 %
Lins­si: Pak­suus 2,2 mm. Kaa­re­vuus­luok­ka 5.
Hih­na: Polyes­te­riä, säädettävä
Pai­no: 100 g

Toi­mi­tuk­seen sisältyy:
Mas­ki, pääpanta.

5 kpl tuk­kuas­kin EAN: 3660740107581
65 kpl mas­ter­pac­kin EAN: 3660740207588

Lisätiedot

Paino 0,125 kg