RÄT­TI­VÄÄ­PE­LI TIE­TÄÄ
MITEN DUU­NA­RI PUETAAN

Meil­tä löy­dät laa­jan vali­koi­man laa­duk­kai­ta työ­vaat­tei­ta, ‑jal­ki­nei­ta
ja hen­ki­lön­suo­jai­mia. Autam­me sinua vaih­toeh­to­jen kar­toit­ta­mi­ses­sa
sekä tuot­tei­den valin­nas­sa, sovi­tuk­ses­sa ja käy­tös­sä. Saat halu­tes­sa­si
meil­tä omiin tar­pei­sii­si rää­tä­löi­dyn palvelupaketin.

Vali­koi­mam­me elää asiak­kaan tar­pei­den mukaan – kaut­tam­me saat
myös ensia­pu­tar­vik­keet, lii­ke­lah­jat sekä muu­ta tarpeellista.

TÄSS SIUL ON TYY­TY­VÄI­NEN TYÖNTEKIJÄ

Oikean­lai­set työ­vaat­teet ja suo­ja­va­rus­teet teke­vät työs­tä pait­si
tur­val­lis­ta myös muka­vaa. Kun annat Rät­ti­vää­pe­lin pitää
varus­te­va­ras­to­si sär­mäs­sä kun­nos­sa, voit kes­kit­tyä omiin hommiisi.

TÄNÄÄN LUVAS­SA PAS­KAA SÄÄTÄ.

Toi­mi­vat työ­vaat­teet aut­ta­vat pitä­mään työ­maan käyn­nis­sä
sil­loin­kin, kun tai­vaal­ta sataa kuin este­rin p.…stä.

RÄT­TI­VÄÄ­PE­LIN VETI­MIS­SÄ RIE­MU REPE­ÄÄ, VAAT­TEET KESTÄÄ

Työ­nan­ta­jaa­kin nau­rat­taa, kun Rät­ti­vää­pe­lin teho­kas toi­min­ta
sääs­tää kustannuksissa.