Työ­ka­lu­pi­di­ke­sar­ja

Osasto:

Kuvaus

Ergo­dy­ne Tool Tails 3700
Pak­kaus sisäl­tää 5 työ­ka­lun­pi­di­ket­tä, jot­ka kiin­ni­te­tään työ­ka­lui­hin tei­pin avul­la.

Mate­ri­aa­li­na nai­lon­ku­dos
D‑rengas luo­tet­ta­vaan kiin­ni­tyk­seen
Pituu­det 9–21,5 cm