Työ­ka­lu­pi­di­ke

Osasto:

Kuvaus

Ergo­dy­ne 3703
Jous­ta­vat työ­ka­lu­kiin­nik­keet, 3 kpl. Työ­ka­lu­jen kiin­nit­tä­mi­seen, kier­re­tään työ­ka­lun var­ren ympä­ril­le tai vie­dään ripus­tus­reiän läpi. Sil­mu­kan voi sul­kea sula­tus­tei­pil­lä 40893307. Sil­muk­ka voi­daan kier­tää myös val­jaan tai raken­teen ympä­ril­le työ­ka­lun tai työ­ka­lu­pi­ti­men kiin­nit­tä­mi­sek­si ommel­tuun ren­kaa­seen.