Ripus­tus­hih­na joh­doil­le, kaa­pe­leil­le ja vai­je­reil­le

Ripustushihna köysille ja vaijereille. Uudelleenkäytettävä.

Osasto:

Kuvaus

Ergo­dy­ne ripus­tus­hih­na 3540M köy­sil­le ja joh­doil­le.

Help­po koo­ta köy­det, kaa­pe­lit, let­kut, vai­je­rit ja vas­taa­vat yhteen hel­pos­ti käsi­tel­tä­vik­si yksi­köik­si. Avat­ta­va ja uudel­leen­käy­tet­tä­vä. Sää­det­tä­vä luki­tus­jär­jes­tel­mä. Sään‑, öljyn- ja kemi­kaa­lin­kes­tä­vä.

Mal­lin koko 40 cm
Enim­mäis­pai­no 20 kg