Pult­ti­kas­si Mil­ler Revo­lu­tion

Osasto:

Kuvaus

Mil­ler 40810037
Avoin pult­ti- ja lii­tin­pus­si
Lisä­tar­vik­keis­sa on naa­ras­lii­tin, joka lukit­tuu uros­puo­li­seen kiin­ni­tys­pis­tee­seen
Liit­tä­mi­sen jäl­keen väli­ne kään­tyy pitäen asen­non suo­ras­sa
Tar­vik­kei­den pois­ta­mi­nen ja/tai vaih­ta­mi­nen tapah­tuu hel­pos­ti vain liit­ti­mes­tä nos­ta­mal­la