Pol­vi­suo­jat

EN 14404 Tyyppi 2 luokka 1

Osasto:

Kuvaus

Job­man 9947
Sopii työ­housui­hin jois­sa pol­vi­suo­ja­tas­kut
Leh­ti­jousi­tek­no­lo­gia
Vähen­tää koh­den­net­tua pai­net­ta ja levit­tää sitä
EN 14404 Tyyp­pi 2 luok­ka 1
100% jat­ku­va tuki
Tukee 0 kg:sta aina 450 kg:aan auto­mu­kau­tet­tu­na yksi­lön pai­noon
Veden­kes­tä­vä
Kes­tää pesua (40°)
Läm­pöä eris­tä­vä kyl­mä- ja läm­pö­alus­toil­la
16mm lävis­tys­suo­ja
Kaa­re­va muo­toi­lu sovel­tuak­seen pol­ven ympä­ril­le
Pit­käi­käi­nen