Nykäyk­sen­vai­men­nin

Tarraimille Worksafe 5m ja 15m
EN 355

Osasto:

Kuvaus

Sky­lo­tec 40894370
Nykäyk­sen­vai­men­nin­pa­ket­ti. Käy­tet­tä­vä tuot­tei­den 40894145 ja 40894146 kans­sa, jot­ta ne täyt­täi­si­vät vaa­ti­muk­set terä­vien reu­no­jen osal­ta.

Asen­ne­taan tal­ja­vai­je­rin kar­bii­ni­ha­kaan
Lisä­kar­bii­nil­la kan­nat­taa kiin­nit­tää itsen­sä val­jai­siin. Tyyp­pi 40881004
0,3 met­riä
0,2 kg

EN 355